Kom tættere på dig selv gennem naturterapi

Hvad er naturterapi?

Naturterapi er andet og mere end blot terapi i naturen. Vi tager udgangspunkt i en afklarende samtale og bevæger os ud i naturen med kroppen og sanserne åbne. 

I en natureterapeutisk session bruges naturen som en assistent, det fungere således at når vi, med åbne sanser og et åbent sind, bevæger os ud i naturen, så har vi lettere adgang til det materiale der ligger gemt i det underbeviste, materiale som ofte ligger til grund for de problemer vi gang på gang møder i vores liv.

Teoretisk tager naturterapien udgangspunkt i den fænomenologiske filosofi som også kan beskrives som magiens og eventyret filosofi.

Naturterapi er således at informere om og give det enkelte menneske mulighed for at udforske dets eget indre natur, gennem den ydre natur som vi bevæger os i.

Alle mennesker er naturligt forbundne med naturen og med hinanden. På samme måde som vi er påvirket af det miljø som omgiver os, påvirker vi også hinanden. Naturterapi er dermed en undersøgelse af oplevelsens og bevisthedens struktur som de opleves i naturen.

Vi arbejder med de 4 naturterapeutiske elementer og deres flow.

 1. Kroppen
 2. Sanserne
 3. Fordybelse 
 4. Spiritualitet
Som Naturterapeut er min rolle at skabe en ramme indenfor hvilken alt kan ske. Jeg er åben overfor klientens opdagelse, erfarring og tilgang til naturen. Jeg har som naturterapeut mine sanser i spil, og bruger dem til at åbne op for symbolriget i naturen.
 
Naturterapi tager udgangspunkt i fænomenologien som hverken er idealistisk eller realistisk. I fænomenologien registrere vi ikke blot hvilke egenskab en genstand faktisk har, men fastlægger også hvilke egenskaber en genstand nødvendigvis må have.
Fænomenologien beskriver fænomenerne uden at tage stilling til om de eksistere uafhængigt af bevisthed.

Hvordan foregår en Walk and talk / Naturterapi?

Naturterapi foregår i naturen. På alle tidspunker af året. I alt slags vejr. Det kan være vi mødes i en skov, på en strand eller i en park i byen.

Ved at tage terapien ud af det statiske terapirum, hvor samtalen om kognitioner og adfærdsmønstre normalt er i centrum, sætter vi også omgivelserne og kroppen og sanserne i spil.

Vi mødes på det aftalte sted og bevæger os sammen ud i naturen. Gennem en indledende samtale konkretisere vi hvilke problemstilling du ønsker at arbejde med på denne dag i denne naturterapi session.

Listen af naturterapeutiske værktøj jeg kan tage i brug er lang. Jeg lader mig inspirere af hvad klienten fortæller og oplever, og bruger de værktøj som bedst muligt støtter klientens process, der hvor de er netop nu.

Naturterapi handler om at være tilstede i naturen, både den indre og den ydre natur. Som terapeut har jeg en nænsom, rolig og langsom tilgang til terapien, og vil ofte indtage en observerende rolle hvor jeg kommentere på klientens væren i og med naturen.

Eksempler på naturterapeutiske metoder

 • Den narrative vandretur:
  Klienten fortæller sin historie mens vi bevæger os gennem terrænget. Du inviteres til at indrage elementer, der ses og opleves på turen, i din fortælling.
 • Sanseterapi:
  I sanseterapi aktivere vi de menneskelige sanser. På turen gennem naturen aktivere og isolere vi på skift synssansen, hørelsen, smags, føle og duftesansen.
 • Livshistorien:
  Der er flere værktøjer til at bringe klienten livshistorie i spil og levengøre denne ved at inddrage naturmateriale. Vi arbejder med både den lineær livshistorie og den cykliske proces, fx. ved at inddrage en mandala tegnet på jorden.
 • Balance i livet:
  Vi bevæger os med naturen og mærker kroppen mens vi taler om din problematik. At bruge balancen, mens man bevæger sig med naturen, hjælper nervesystemet med at falde til ro.
 • Skovbadning:
  Vi lader os bade i skovens lysindfald, rummet, træerne og iltningen. Vi arbejder med bevistheden om at vi ikke er adskilte fra vores omgivelser. Det handler om at være tilstede i naturen, med sin egen natur, som natur. Her handler det om bare at være, less is more.
 • Stenopstilling:
  Systematisk familie opstilling igennem sten. Vi bruger sten eller andre naturmaterialer som representanter for klientens familiemedlemer. Gennem arbejdet med opstillingen synliggøres de destruktive dynamikker der findes i familien, hvorefter der skabes et billede af løsningen

Typisk vil en session vare minimun 3 timer.
Pris: 1500kr for 3 timer.